Pdf

Soovitused Paysera turvaliseks kasutamiseks

Paysera turvaliseks kasutamiseks veenduge esmalt, et olete sisestanud õige aadressi – www.paysera.* koos ühega järgmistest domeenidest:

  • paysera.com
  • *. paysera.com
  • paysera.lt
  • paysera.lv
  • paysera.pl
  • paysera.bg
  • paysera.es
  • paysera.de
  • paysera.ee
  • paysera.ro

Kui aadress erineb eespool loetletud andmetest, siis võib tegemist olla pettusega ja klient ei tohi sellisele veebilehele sisse logida.

Enne Paysera veebilehele sisselogimist veenduge ka selles, et veebilehel kasutatava sertifikaadi on väljastanud PAYSERA LTD. Selleks sisestage brauseriaknasse aadress www.paysera.* ja klõpsake rohelisel lukukujulisel sümbolil aadressi ees. See sümbol kinnitab, et ühendus veebilehega on turvaline, sertifikaat on kehtiv ja identiteedi on kindlaks teinud usaldusväärne kolmas pool.

Pärast rohelisele lukusümbolile klõpsamist avaneb järgmine aken:

Uued kasutajad, kes registreeruvad Paysera süsteemis, peavad täitma registreerimisvormi. Payseras näeb see välja selline: Kui teie arvutis näeb vorm välja teistsugune või kui teil on kahtlus, et veebileht on pettus, ärge sisestage ega esitage selle vormi kaudu oma isikuandmeid.

Rohkem soovitusi Paysera süsteemi turvalise kasutamise kohta leiate siit.

Rahvusvaheline PCI DSS turbesertifikaatPCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) sertifikaat on rahvusvaheline andmeturbetehnoloogiate ja -protsesside standard. Selle turbestandardiga reguleeritakse kaardimakseid vastuvõtvatele ja kliendiandmeid töötlevatele ettevõtetele kehtestatud nõudeid. Sertifikaat tõendab, et Paysera tegevus vastab kõikidele turbenõuetele. Paysera on võtnud kasutusele kõrgeima taseme standardi, mis võimaldab teha enam kui kuus miljonit turvalist kaardimakset aastas.