Paysera – esimene litsentseeritud e-raha asutus LeedusE-raha asutuse litsents

Alates 2012. aastast on Paysera litsentseeritud e-raha asutus, millele on antud õigus väljastada e-raha ja osutada makseteenuseid kõikjal Euroopa Liidus. E-raha asutuse litsentsi väljastas Leedu Pank.

Raha on turvalises kohas

Kõik klientide Paysera kontodel olevad vahendid on asutuse vahenditest eraldatud ja neid ei kasutata asutuse vajadusteks, laenude väljastamiseks ega investeerimiseks. Rahalisi vahendeid hoitakse usaldusväärsetes Euroopa Liidu krediidiasutustes.

Leedu Panga järelevalve

Asustuse tegevust kontrollib ja auditeerib korrapäraselt Leedu Pank, tänu millele on tagatud Paysera tegevuse läbipaistvus ja laitmatus. Leedu Panga ametlik veebileht: www.lb.lt.

Rahvusvaheline PCI DSS turbesertifikaatPCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) sertifikaat on rahvusvaheline andmeturbetehnoloogiate ja -protsesside standard. Selle turbestandardiga reguleeritakse kaardimakseid vastuvõtvatele ja kliendiandmeid töötlevatele ettevõtetele kehtestatud nõudeid. Sertifikaat tõendab, et Paysera tegevus vastab kõikidele turbenõuetele. Paysera on võtnud kasutusele kõrgeima taseme standardi, mis võimaldab teha enam kui kuus miljonit turvalist kaardimakset aastas.

Protsesside ja andmete turvalisusKliendiandmete turvalisus

Paysera on kantud riigi andmekaitse inspektsiooni registrisse www.ada.lt (registrikood P3127). Kliendiandmeid töödeldakse Leedu Vabariigi seaduste ja muude õigusaktide ning Privaatsuspoliitika normide kohaselt.

Ööpäevaringne järelevalve

Paysera kasutab mitmesuguseid süsteeme, et teha järelevalvet nii süsteemi enda toimimise kui ka klientide tehtavate tehingute üle.

Krüpteeritud andmed

Kliendi ja Paysera vahelised sidekanalid on krüpteeritud, et keegi ei saaks edastatud andmeid üle võtta.

Korrapärane kontroll ja audit

Paysera süsteemi kontrollitakse korrapäraselt kõige tänapäevasemate vahenditega ja programmeerimiskoodi auditeerivad põhjalikult kvalifitseeritud väliseksperdid.

Turvaline ühendus süsteemiga

Paysera süsteemi sisse logimisel veenduge, et olete sisestanud õige aadressi, mis sisaldab ühte www.paysera.* domeeni. Paysera veebilehel kasutatava turvasertifikaadi on väljastanud Paysera LTD. Lisateavet turvanõuete ja -soovituste kohta leiate siit.

Täiendavad turvameetmed

Ka teie ise saate oma konto turvalisemaks muuta, kasutades süsteemi sisselogimisel ja maksete tegemisel mitmesuguseid turvameetmeid.

Ostja identifitseerimine

Oma klientide raha turvalisuse tagamiseks ja kuritegeliku tegevuse ärahoidmiseks rakendab Paysera „Tunne oma klienti“ (ingl. KYC-Know Your Customer) põhimõtet. See hõlmab esiteks klientidelt nende isikuandmete küsimist, klientide finantstehinguid puudutavatele küsimustele vastamist, seejärel kliendi monitoorimist ja analüüsimist ning kahtluse korral vastavate meetmete ette võtmist.

Vastavus Visa turvanõuetele

Visa maksekaart vastab kõrgeimatele turvanõuetele. Kaart on kaitstud 3D Secure (Verified by Visa) tehnoloogiaga, mis muudab veebipoodides ostmise veelgi turvalisemaks.
Meie arendajad töötavad pidevalt selle nimel, et tagada klientide andmete turvalisus. Samal ajal väärtustame ka seda, millist rolli mängivad klientide andmete turvalisuse tagamisel valdkonna uurijad ja kasutajate kogukond. Kui te avastate haavatavad leheküljed või tooted, andke meile neist teada Programmivigadest teatamise programmi juhendi kohaselt.