Ärikliendi kontohaldus ja identifitseerimineEttevõtte konto avamise tasu äriklientidele Paysera süsteemis oleneb ettevõtte tegevusest ja registreerimise riigist.

Võimalikud variandid:
Paysera teenuste kasutamiseks peate end esmalt identifitseerima first.

SEPA riigis, Albaanias või Kosovos registreeritud ettevõttele on konto avamine täiesti tasuta, mitte-SEPA riigis registreeritud ettevõtetele maksab konto avamine 10 eurot.

Konto avamise tasu ettevõtetele, kellel on "rahvusvahelise ettevõtte" tunnused või kelle tegevuses on "finantsteenuste pakkujale"** iseloomulikke jooni, on olenemata registreerimise riigist 100 eurot.
Tasu sisaldab kõiki kulutusi, mis on seotud tasulise teabe saamisega sõltumatutest registritest ja kliendi põhjalikuma identifitseerimisega.

Konto avamise tasu muudele ettevõtetele, millel ei ole eespool nimetatud tunnuseid, oleneb nende registreerimise riigist.

Konto haldustasu võetakse vaid juhul, kui klient ei ole oma kontot kordagi kasutanud vähemalt kahe aasta jooksul. Selle tasu arvelt kaetakse kasutamata konto haldamisega seotud kulud seni, kuni konto jääk on null ja see suletakse automaatselt. Klienti teavitatakse alati rakendatavast teenustasust kõikide meile teada olevate e-posti aadresside kaudu.

Paysera osutab enamikke teenuseid omahinnaga. Kuna SEPA piirkonda mittekuuluvate ettevõtete, rahvusvaheliste ettevõtete ja finantsteenuste pakkujate kontode avamise ja haldamisega on seotud vältimatud lisakulud, on sellistele kontodele kehtestatud konto avamise tasu ja haldustasu.

Ärikliendi hinnakiriEttevõte on registreeritud SEPA riigis, Albaanias või Kosovos ja see ei ole "rahvusvaheline ettevõte" ega "finantsteenuste pakkuja"

Teenus Tasu
Konto avamine või sulgemine süsteemis tasuta
Konto avamine või sulgemine Paysera kontoris (ainult Leedus) 3,00 EUR
Kontohaldus (kuus) tasuta
Kontohaldus (kuus) Lätis asuvale ettevõttele 4,50 EUR
Kontohaldus (kuus) Eestis või Suurbritannias asuvale ettevõttele 3,00 EUR
Stardikonto avamine Bulgaaria ettevõttele
Tasu tuleb tasuda vaid üks kord dokumentide läbivaatamise eest enne ärisuhte loomist ja see ei sõltu positiivsest otsusest.
10 EUR Bulgaaria kodanike ja/või ettevõtete puhul – kui direktor(id) ja/või aktsionär(id) (erakisikud ja ettevõtted) on pärit Bulgaariast.

 

70 EUR EL-i / EMP kodanike ja / või ettevõtete puhul – kui direktor(id) ja/või aktsionär(id) (eraisikud ja ettevõtted) on pärit EL/EMP riikidest

 

150 EUR mitte-EL-i / EMP kodanike ja / või ettevõtete puhul – kui direktor(id) ja/või aktsionär(id) (eraisikud ja ettevõtted) ei ole pärit EL/EMP riikidest

Stardikonto avamine Läti ettevõttele
Tasu tuleb tasuda vaid üks kord dokumentide läbivaatamise eest enne ärisuhte loomist ja see ei sõltu positiivsest otsusest.
10 EUR Läti kodanikele ja /või ettevõtetele – kui ettevõtte juhid ja/või osanik(ud) (eraisikud või ettevõtted) on Lätist.

 

70 EUR EL/EMP kodanikele ja ettevõtetele – kui ettevõtte juhid ja/või osanik(ud) (eraisikud või ettevõtted) on EL/EMP riikidest.

 

150 EUR mitte - EL/EMP kodanikele ja ettevõtetele – kui the ettevõtte juhid ja/või osanik(ud) (eraisikud või ettevõtted) EI OLE EL/EMP riikidest

Stardikonto avamine Rootsi ettevõttele
Tasu tuleb tasuda vaid üks kord dokumentide läbivaatamise eest enne ärisuhte loomist ja see ei sõltu positiivsest otsusest.
10 EUR Rootsi kodanikele ja/või ettevõtetele – kui direktor(id) ja/või aktsionär(id) (eraisikud ja ettevõtted) on pärit Rootsist.
Kontohaldus ärikliendile, kui klient ei ole 2 aasta jooksul oma kontole sisse loginud ega ühtegi maksetehingut teostanud*** 5,00 EUR
Tasu pankrotistunud või likvideeritud ettevõtte rahaliste vahendite ülekandmise / haldamise eest 50,00 EUR

Ettevõte EI OLE registreeritud SEPA riigis, Albaanias ega Kosovos ja see ei ole "rahvusvaheline ettevõte"* ega "finantsteenuste pakkuja"**

Teenus Tasu
Konto avamine 10,00 EUR
Kontohaldus (kuus) 3,00 EUR
Kontohaldus, kui klient ei ole 2 aasta jooksul oma kontole sisse loginud ega ühtegi maksetehingut teostanud*** 5,00 EUR

"Rahvusvaheline ettevõte"* või "Finantsteenuste pakkuja"**

Teenus Tasu
Konto avamine (ainult Leedus) 100,00 EUR
Kontohaldus (kuus) 10,00 EUR
Kontohaldus, kui klient ei ole kahe aasta jooksul kontole sisse loginud ega ühtegi maksetehingut teinud*** 10,00 EUR

* Rahvusvaheline ettevõtte on ettevõte, mis:
  • tegeleb tegeliku majandustegevusega rahvusvahelises keskkonnas või mitme riigi territooriumil, kuid ei tegele nimetatud tegevusega registreerimise riigis või tegevus on asutamisdokumentide või selle riigi õiguse kohaselt piiratud ja (või
  • kliendi suhtes kohaldatakse olulist maksusoodustust ja (või)
  • sellistel majandusüksustel ei ole õigusaktide kohaselt kohustatud koostama ega esitama finantsaruandeid, sealhulgas aastaaruandeid, järelevalveasutustele.

**Finantsteenuste pakkuja on finantsteenuseid osutav ettevõte. Sellesse kategooriasse kuuluvad krediidi-, finants-, makse-elektroonilised teenindusasutused, valuutavahetajad, ühisrahastusplatvormid, kindlustus- ja valuutamaaklerid jne. Konto avamisel sõlmitakse selliste ettevõtetega täiendav leping.


*** Kui konto on tühi või sellele ei ole pärast kõikide tasude mahaarvamist raha jäänud, siis konto suletakse. Kliendile saadetakse asjakohased teavitused kaks nädalat enne kontolt tasude mahaarvamist ja veel üks kord enne konto sulgemist.

Kliendi identifitseerimine

Identifitseerimine on vajalik selleks, et klient saaks kasutada kõiki Paysera konto võimalusi. Kõik valitud identifitseerimisviisid on tasuta.

Kliendi identifitseerimise viis Oluline teave
Kliendi identifitseerimine Paysera kontoris (ainult Leedus) Ettevõtte juhil peab olema kaasas ID-kaart või pass. Kui ettevõte ei ole registreeritud Leedu Vabariigis, peab juhil olema kaasas ka ettevõtte registreerimise tunnistus ja juhi (direktori) määramist kinnitav dokument (milles on näidatud juhi nimi).
Kliendi identifitseerimine dokumentide Paysera süsteemi või e-posti teel esitamise kaudu Et avada ettevõtte konto, peab ettevõtte juht või volitatud isik kõigepealt avama isikliku Paysera konto. Selleks peab juht esitama enda isikut tõendava dokumendi (ID-kaart või pass).
Et saata dokumendid e-posti teel, peab juht võtma ühendust meie klienditoega e-posti aadressil [email protected]
Kliendi identifitseerimine digiallkirjaga (ainult Leedus) Et avada ettevõtte konto, peab ettevõtte juht või volitatud isik kõigepealt avama isikliku Paysera konto. Seda saab teha digiallkirja abil.

Juhime teie tähelepanu sellele, et oma teenuste pakkumisel tugineme riskihindamisele ning püüame nõuetekohaselt rakendada kliendi suhtes klienditundmise (KYC) põhimõtet. Seetõttu võime enne Paysera konto avamist paluda teil esitada eespool nimetamata lisadokumente ja (või) kirjalikke selgitusi.Pärast seda, kui klient (kasutaja) lõpetab üldlepingu, kantakse kontojääk kliendi nimele avatud pangakontole (Leedu pangas) või makstakse välja sularahas Paysera LT, UAB harukontoris aadressil Mėnulio 7, Vilnius.
Kõik teenustasud