Miks nõutakse isiklikke andmeid? 

Tunne Oma Klienti

Kliendid eeldavad, et nende finantsasutus osutab asjakohaseid ja kvaliteetseid teenuseid ning tagab nende rahaliste vahendite turvalisuse. Nende aspektide täitmiseks, rakendavad finantsasutused kogu maailmas „Tunne oma klienti“ põhimõtet ja me ei ole erand. 

Selle põhimõtte kohaselt palume oma klientidel regulaarselt esitada teavet oma finantstegevuse kohta ja ajakohastada pidevalt oma isikuandmeid. See protsess ei ole seotud kuritegevusliku tegevuse kahtlustamisega ja seda rakendatakse eranditeta kõigile meie klientidele. Teabe kogumine takistab finantspetturite ja identiteedivaraste tegevust ning aitab tagada teie rahaliste vahendite ja huvide turvalisuse. 

#
Isiklikud andmed

Kontaktandmed, kodakondsus, elukoht, tegevusala jne. 

Finantsandmed 

Vahendite allikad, kasusaajad, käsutatavad summad ja nende eesmärk.

Küsimused ettevõtetele 

Majandustegevuse tüüp, ulatus ja piirkond, äripartnerid ja riski laad.

Konkreetsed maksed 

Teavet konkreetse maksetehingu kohta.

  • Registreerimise ajal; 
  • Ligikaudu kord aastas teabe ajakohastamiseks;
  • Ebatavalise tegevuse tuvastamisel, kui tehakse suurem makse või korduvate väikeste tehingute korral. Sellistel juhtudel võime küsida lisaküsimusi tehingu eesmärgi, rahaallika jms kohta.

Kliendid, kes jätavad nõutud andmed esitamata ei saa mõnel juhul enam teatud finantsteenuseid kasutada. 

Mida kiiremini te vastate kõigile meie küsimustele, esitate nõutavad dokumendid ja teabe ning mida rohkem üksikasju te esitate, seda varem saame teie ülekande teostada, teie kontolt piirangud eemaldada või anda teile täieliku juurdepääsu Paysera teenustele. 

Salvestame klientide isiklikke andmeid vastutustundlikult ega kasuta neid turvalisusega mitteseotud eesmärkidel. 

Siiski teeme koostööd õiguskaitseasutustega, kellel on õigus pöörduda finantsteenuste asutuste poole ja küsida teavet kliendi finantstegevuse kohta..

KYC (Know Your Customer - Tunne Oma Klienti) on kõik toimingud, mis võimaldavad meil ja teistel finantsasutustel oma kliente tunda ja tuvastada ebatavalist käitumist. 

Küsimustikud.Kõik kliendid eranditult peavad täitma küsimustikud, kuid see ei tähenda, et kahtlustatakse kuritegelikku tegevust. 

Informatsioon. Klientidelt võidakse nõuda mitmesugust teavet: alustades kontaktandmetest ja lõpetades finantstehingute detailsete üksikasjadeni. Seda teavet kaitstakse hoolikalt ja ei kasutata turunduslikel ega muudel turvalisusega mitteseotud eesmärkidel. 

Rahaliste vahendite kaitse. Selline ennetamine toimub selleks, et kaitsta meie klientide ja teiste inimeste rahalisi vahendeid ja huve finantspetturite eest.

Seadused. Kõik finantsasutused juhinduvad seadustest, mis reguleerivad „Tunne Oma Klienti“ protsessi. Käimasolev Tunne Oma Klienti ja teabe ajakohastamise protsess on rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitluse lahutamatu osa. 

#

Kas on veel küsimusi?

Kui teie konto oli piiratud või suletud või soovite teada, kuidas seda vältida, lugege meie postitust turvameetmete kohta mida meie ja paljud teisted finantsasutused rakendavad.

Kui teil on lisaküsimusi, pöörduge Paysera Klienditoe poole.