Teenustasud maksete kogumise eest maksekaartidega

# Lõplik teenustasu koosneb kaardi teenustasust ja Paysera projekti kategooria teenustasust.
Vaata eduka e-kaubandusega alustamise pakkumist siin.

Maksekaartide teenustasud

Teenuse nimetus Hind
Teenuse liitumistasu  
(võimalikud valuutad: EUR, USD, RUB, RON)
0,00 EUR
Teenustasu maksete kogumise eest maksekaartidega 
Iga makse reserveerimine: 100% – 3 päeva, 5% – 3 kuud. Makse reserveerimise muud tähtajad ja protsendid on samuti võimalikud (olenevalt projekti tüübist).
0,75 % ELis väljastatud kaartidele ja 2,0 % väljaspool ELi väljastatud kaartidele tehingust
Teenustasu kliendi taotlusel raha tagastamise eest 0,00 EUR, kui tagastus on teostatud samal päeval enne keskööd
0,50 EUR, kui tagastus on teostatud järgmisel päeval
Teenustasu raha tagastamise protsessi (panga taotlusel) menetlemise eest (chargeback) 30,00 EUR

+

Paysera projekti kategooria

Hinnad on jaotatud kategooriatesse, sest mõnede veebikaupluste puhul tuleb rakendada rangemat järelevalvet ning sellega võivad kaasneda lisapingutused meie maine kahjustamise vältimiseks ja täiendavad õiguskulud võimalike vaidluste lahendamiseks. Kõikide kategooriate hinnad vähenevad automaatselt, kui projekt saavutab suurema käibe, sest suureneb tehingute arv ning me õpime klienti tundma, tema maine paraneb ja meie risk väheneb.  

Veebilehed, kus müüakse kaupu, mida on võimalik füüsiliselt kohale toimetada: rõivad, jalanõud, parfüümid, kodumasinad, ehted ja muud kaubad (v.a III kategooriasse kuuluvad kaubad). Reisiagentuurid, kindlustusfirmad ja rahvusvaheliselt või riiklikult tunnustatud heategevusorganisatsioonid (nt UNICEF, Punane Rist jmt) võivad samuti sellesse kategooriasse kuuluda.
Viimase 30 päeva käive või tehingute arv Protsent Maksimum   Fikseeritud tasu

Esimesed kolm kuud,
olenemata käibest (esimese sammu kohta)

0,75 % 0,15 EUR + 0,07 EUR

0 - 3 000 EUR
0 - 200 tehingut

0,90 % 0,40 EUR + 0,07 EUR

3 000 - 15 000 EUR
201 - 1 000 tehingut

0,85 % 0,30 EUR + 0,07 EUR

15 000 - 30 000 EUR
1 001 - 2 000 tehingut

0,80 % 0,20 EUR + 0,07 EUR

30 000 - 75 000 EUR
2 001 - 5 000 tehingut

0,75 % 0,15 EUR + 0,07 EUR

75 000 - 150 000 EUR
5 001 - 10 000 tehingut

0,70 % 0,12 EUR + 0,07 EUR

150 000 - 300 000 EUR
10 001 - 20 000 tehingut

0,65 % 0,10 EUR + 0,07 EUR

300 000 EUR ja enam
üle 20 000 tehingut

0,60 % 0,07 EUR + 0,07 EUR
Veebilehed, kus müüakse virtuaalseid teenuseid või tooteid: kinkekaardid, virtuaalkrediidid, seaduslikud muusika- ja filmifailid jne, samuti kõik paysera.tickets projektid. Sellesse kategooriasse võivad kuuluda ka sellised projektid nagu veebimängud, reklaamiportaalid jne.
Viimase 30 päeva käive või tehingute arv Protsent Maksimum   Fikseeritud tasu

Esimesed kolm kuud,
olenemata käibest (esimese sammu kohta)

1,25 % 0,75 EUR + 0,07 EUR

0 - 3 000 EUR
0 - 200 tehingut

1,40 % 2,00 EUR + 0,07 EUR

3 000 - 15 000 EUR
201 - 1 000 tehingut

1,35 % 1,50 EUR + 0,07 EUR

15 000 - 30 000 EUR
1 001 - 2 000 tehingut

1,30 % 1,00 EUR + 0,07 EUR

30 000 - 75 000 EUR
2 001 - 5 000 tehingut

1,25 % 0,75 EUR + 0,07 EUR

75 000 - 150 000 EUR
5 001 - 10 000 tehingut

1,20 % 0,60 EUR + 0,07 EUR

150 000 - 300 000 EUR
10 001 - 20 000 tehingut

1,15 % 0,50 EUR + 0,07 EUR

300 000 EUR ja enam
üle 20 000 tehingut

1,10 % 0,35 EUR + 0,07 EUR
Veebilehed, kus müüakse suure riskiga tooteid või teenuseid: erootikakaubad, toidulisandid (v.a apteegid ja suured tunnustatud ettevõtted), pealtkuulamisseadmed jne.
Viimase 30 päeva käive või tehingute arv Protsent Maksimum   Fikseeritud tasu

Esimesed kolm kuud,
olenemata käibest (esimese sammu kohta)

7,65 % 10,50 EUR + 0,07 EUR

0 - 3 000 EUR
0 - 200 tehingut

8,10 % 12,00 EUR + 0,07 EUR

3 000 - 15 000 EUR
201 - 1 000 tehingut

7,65 % 10,50 EUR + 0,07 EUR

15 000 - 30 000 EUR
1 001 - 2 000 tehingut

7,20 % 9,00 EUR + 0,07 EUR

30 000 - 75 000 EUR
2 001 - 5 000 tehingut

6,90 % 6,00 EUR + 0,07 EUR

75 000 - 150 000 EUR
5 001 - 10 000 tehingut

6,60 % 5,10 EUR + 0,07 EUR

150 000 - 300 000 EUR
10 001 - 20 000 tehingut

6,30 % 4,50 EUR + 0,07 EUR

300 000 EUR ja enam
üle 20 000 tehingut

6,00 % 3,90 EUR + 0,07 EUR

Eduka e-kaubanduse alustamise pakkumine

Sõltumata käibe suurusest rakendab Paysera esimese kolme kuu jooksul järgmisi hindu kategooriate lõikes (esimese kolme sammu kohta):

I kategooria projektidele
Protsent – 0,75 %
Maksimum – 0,15 EUR
Fikseeritud tasu – 0,07 EUR
II kategooria projektidele
Protsent – 1,25 %
Maksimum – 0,75 EUR
Fikseeritud tasu – 0,07 EUR
III kategooria projektidele
Protsent – 7,65 %
Maksimum – 10,50 EUR
Fikseeritud tasu – 0,07 EUR