+

Paysera projekti kategooria

Hinnad on jaotatud kategooriatesse, sest mõnede veebikaupluste puhul tuleb rakendada rangemat järelevalvet ning sellega võivad kaasneda lisapingutused meie maine kahjustamise vältimiseks ja täiendavad õiguskulud võimalike vaidluste lahendamiseks. Kõikide kategooriate hinnad vähenevad automaatselt, kui projekt saavutab suurema käibe, sest suureneb tehingute arv ning me õpime klienti tundma, tema maine paraneb ja meie risk väheneb.  

Veebilehed, kus müüakse kaupu, mida on võimalik füüsiliselt kohale toimetada: rõivad, jalanõud, parfüümid, kodumasinad, ehted ja muud kaubad (v.a III kategooriasse kuuluvad kaubad). Reisiagentuurid, kindlustusfirmad ja rahvusvaheliselt või riiklikult tunnustatud heategevusorganisatsioonid (nt UNICEF, Punane Rist jmt) võivad samuti sellesse kategooriasse kuuluda.
Viimase 30 päeva käive või tehingute arv Protsent Maksimum   Fikseeritud tasu

Esimesed kolm kuud,
olenemata käibest (esimese sammu kohta)

0,75 % 0,15 EUR + 0,07 EUR

0 - 3 000 EUR
0 - 200 tehingut

0,90 % 0,40 EUR + 0,07 EUR

3 000 - 15 000 EUR
201 - 1 000 tehingut

0,85 % 0,30 EUR + 0,07 EUR

15 000 - 30 000 EUR
1 001 - 2 000 tehingut

0,80 % 0,20 EUR + 0,07 EUR

30 000 - 75 000 EUR
2 001 - 5 000 tehingut

0,75 % 0,15 EUR + 0,07 EUR

75 000 - 150 000 EUR
5 001 - 10 000 tehingut

0,70 % 0,12 EUR + 0,07 EUR

150 000 - 300 000 EUR
10 001 - 20 000 tehingut

0,65 % 0,10 EUR + 0,07 EUR

300 000 EUR ja enam
üle 20 000 tehingut

0,60 % 0,07 EUR + 0,07 EUR
Veebilehed, kus müüakse virtuaalseid teenuseid või tooteid: kinkekaardid, virtuaalsed laenud, legaalne muusika ja filmid jne ja paysera.tickets projektid. Sellised projektid nagu mängu-, reklaami- jne portaalid võivad samuti sellesse kategooriasse kuuluda.
Viimase 30 päeva käive või tehingute arv Protsent Maksimum   Fikseeritud tasu

Esimesed kolm kuud,
olenemata käibest (esimese sammu kohta)

1,25 % 0,75 EUR + 0,07 EUR

0 - 3 000 EUR
0 - 200 tehingut

1,40 % 2,00 EUR + 0,07 EUR

3 000 - 15 000 EUR
201 - 1 000 tehingut

1,35 % 1,50 EUR + 0,07 EUR

15 000 - 30 000 EUR
1 001 - 2 000 tehingut

1,30 % 1,00 EUR + 0,07 EUR

30 000 - 75 000 EUR
2 001 - 5 000 tehingut

1,25 % 0,75 EUR + 0,07 EUR

75 000 - 150 000 EUR
5 001 - 10 000 tehingut

1,20 % 0,60 EUR + 0,07 EUR

150 000 - 300 000 EUR
10 001 - 20 000 tehingut

1,15 % 0,50 EUR + 0,07 EUR

300 000 EUR ja enam
üle 20 000 tehingut

1,10 % 0,35 EUR + 0,07 EUR
Veebilehed, kus müüakse suure riskiga tooteid või teenuseid: toidulisandid (v.a apteegid ja suured tunnustatud ettevõtted), pealtkuulamisseadmed jne.
Viimase 30 päeva käive või tehingute arv Protsent Maksimum   Fikseeritud tasu

Esimesed kolm kuud,
olenemata käibest (esimese sammu kohta)

7,65 % 10,50 EUR + 0,07 EUR

0 - 3 000 EUR
0 - 200 tehingut

8,10 % 12,00 EUR + 0,07 EUR

3 000 - 15 000 EUR
201 - 1 000 tehingut

7,65 % 10,50 EUR + 0,07 EUR

15 000 - 30 000 EUR
1 001 - 2 000 tehingut

7,20 % 9,00 EUR + 0,07 EUR

30 000 - 75 000 EUR
2 001 - 5 000 tehingut

6,90 % 6,00 EUR + 0,07 EUR

75 000 - 150 000 EUR
5 001 - 10 000 tehingut

6,60 % 5,10 EUR + 0,07 EUR

150 000 - 300 000 EUR
10 001 - 20 000 tehingut

6,30 % 4,50 EUR + 0,07 EUR

300 000 EUR ja enam
üle 20 000 tehingut

6,00 % 3,90 EUR + 0,07 EUR

Teenustasu arvutamise näide 

Kui ettevõte müüb arvuteid hinnaga 1000 eurot ja makse tehakse Luminor panga kaudu, siis moodustab teenustasu 1000 * 3% = 30 eurot, kuid teenustasu ei tohi ületada 4,34 eurot, seepärast on selle suurus ainult 4,34 eurot. Kuna tegemist on füüsiliste kaupade müügiga, siis rakendatakse 1. kategooria projekti teenustasu. Oletame, et ettevõte müüs viimase 30 päeva jooksul kaupu 10 000 euro eest. Kolmanda astme kohaselt koosneb teenustasu püsitasust 0,07 eurot tehingu kohta ja 0,85% tehingu summast. Kuna 0,85% summast ei tohi ületada 0,30 eurot, siis lisataksegi ainult 0,30 eurot. Tehingu kogu teenustasu moodustab 4,34 + 0,07 + 0,30 = 4,71eurot.

Lisateave

  • Teenustasu arvutatakse sendi täpsusega, ümardades ülespoole.
  • Kui isikul on mitu eri kategooria projekti, siis kehtib hinnakiri iga projekti kohta eraldi, kuid käive ja tehingute arv leitakse kõikide projektide kohta kokku.
  • Raha tagastamine maksja kontole sõltub maksja pangast. Vt euro- ja muude maksete tasusid (rahaliste vahendite krediteerimise tasu ei tagastata).