Tagasi nimekirja juurde

Ülekannetega seotud lisateenuste tasud

Paysera pakub enamikke teenuseid klientidele omahinnaga. Tavaliselt hõlmab see üksnes meie partnerite tasusid, kuid mõnikord on teenuse osutamiseks vaja rohkem tööjõudu, seetõttu on ka teenustasu kõrgem.

Teenus Hind
Raha krediteerimine kontol korralduste kohaselt Tasuta
Tasu konto eksliku täiendamise eest, kui seda tehakse eurodes muust pangast kui korralduses märgitud pank 0,41 EUR
Tasu konto eksliku täiendamise eest, kui makse on tehtud vale eesmärgiga (mitte korralduse kohaselt) 1,00 EUR
Tasu konto eksliku täiendamise eest, kui makse tehakse muus valuutas (v.a euro) ja/või muusse panka kui korralduses näidatud 1,00 % üle kantud summast,
kuid mitte rohkem kui 13,03 EUR + panga tegelikud kulud
Tasu rahaliste vahendite tagastamise eest, kui makset ei ole võimalik saaja kontol krediteerida (nt valede andmete tõttu) 1,00 EUR + panga tegelikud kulud
Andmete täpsustamine ja välismakse tühistamine**/läbivaatamine, kui ülekanne on Paysera süsteemist juba tehtud 1,45 EUR + panga tegelikud kulud
(alates 10,00 EUR kuni 80,00 EUR)*
SEPA makse tühistamine** 2,00 EUR kui makse ei ole Payserast veel välja saadetud
10,00 EUR kui makse on Payserast välja saadetud ja 10 kalendripäeva ei ole veel möödunud
21,45 EUR kui makse on Payserast välja saadetud ja 10 kalendripäeva on juba möödunud
Kiirmakse tühistamine eurodes Leedus** 1,45 EUR + panga tegelikud kulud (alates 0,29 EUR kuni 29,00 EUR)*
Korrespondentpanga kinnitus välismakse lõpuleviimise kohta või teavituse koopia väljastamine (SWIFT koopia) alates 10,00 EUR kuni 20,00 EUR
Rahaliste vahendite piirangute infosüsteemi (PLAIS) tasu 1,02 EUR + 0,15 EUR (Paysera
tasu kohustusliku debiteerimise eest)

* Hind sõltub korrespondentpanga rakendatavatest teenustasudest.

** Ülekande tühistamise korral: tagastuse tingimused sõltuvad saaja kinnitusest rahalised vahendid tagastada. Rahaliste vahendite tagastamise aeg võib olla kuni üks kuu (SEPA puhul kuni 10 päeva). Kogu summat ei pruugita tagastada, see sõltub saaja pangast ja/või korrespondentpanga teenustasudest. Ülekande tühistamise algatamise eest võetakse alati teenustasu.

Tagasi nimekirja juurde