Tagasi nimekirja juurde

Ülekannetega seotud lisateenuste tasud

Paysera pakub enamikke teenuseid klientidele omahinnaga. Tavaliselt hõlmab see üksnes meie partnerite tasusid, kuid mõnikord on teenuse osutamiseks vaja rohkem tööjõudu, seetõttu on ka teenustasu kõrgem.

Teenuse nimetus Hind
Rahaliste vahendite kontole krediteerimine vastavalt juhistele Tasuta
Tasu konto valesti täiendamise eest, kui seda tehakse eurodes teisest pangast, kui juhistes märgitud 0,41 EUR
Tasu konto valesti täiendamise eest, kui makse on tehtud järgimata juhiseid, märkides valesti makse eesmärki 1,00 EUR
Tasu konto valesti täiendamise eest, kui makse tehakse teises valuutas (v.a euro) ja/või muusse panka kui toodud juhistes % üle kantud summast,
kuid mitte rohkem kui EUR + panga tegelikud kulud
Tasu rahaliste vahendite tagastamise eest, kui makset ei ole võimalik saaja kontole krediteerida (nt valede makse andmete tõttu) + panga tegelikud kulud
Rahvusvahelise makse andmete täpsustamine / välismakse tühistamine* / järelpärimine, kui ülekanne on Paysera süsteemist välja saadetud EUR + panga tegelikud kulud
(alates EUR kuni EUR)**
SEPA või SEPA välkmakse tühistamine* EUR, kui makse ei ole Paysera süsteemist veel välja saadetud
EUR, kui makse on Paysera süsteemist välja saadetud ja 10 kalendripäeva ei ole veel möödunud
EUR, kui makse on Paysera süsteemist välja saadetud ja 10 kalendripäeva on juba möödunud
EUR kiirmakse tühistamine Leedus** EUR + panga tegelikud kulud (alates EUR kuni EUR)**
Korrespondentpanga kinnitus välismakse teostamise kohta või teavituse koopia väljastamine (SWIFT koopia) alates EUR kuni EUR
Rahaliste vahendite piirangute infosüsteemi (PLAIS) tasu EUR + EUR (Paysera kohustus tasu debiteerimiseks)

* Ülekande tühistamise korral: tagasimakse tegemiseks on vajalik saaja nõusolek. Tagasimakse võib võtta kuni kuu aega (SEPA kuni 10 päeva). Mõnikord võidakse kogu tagastatud summa tagasi maksta, sõltuvalt saaja panga või korrespondentpankade rakendatavatest tasudest. Ülekande tühistamise algatamise eest võetakse alati teenustasu.

** Hind sõltub korrespondentpanga rakendatavatest teenustasudest.

Tagasi nimekirja juurde