Pdf
Tagasi nimekirja juurde

Teabe uuendamise kuupäev: 27. juuli 2020

Väärismetallidega kauplemine Paysera Süsteemis*

Üldleping – Makseteenuste Üldleping (Eraklientidele / Äriklientidele).

Väärismetallid – Kuld (XAU), Hõbe (XAG), ning Plaatina (XPT). Väärismetallid ei ole e-raha.

Kuld — eri riikide välja lastud sertifitseeritud kuldplaadid või kuldmündid (XAU), mille puhta kulla massi mõõdetakse Troy untsides (oz) või grammides (g). Sertifitseeritud kullatooteid nimetatakse teisiti Investeerimiskullaks, mille käibemaksumäär on 0.

Kulla Ese – kuldplaat või kulla ühik. 

Kliendi vara – omandis olevad väärismetalltooted või nende osad. 

1. Käesolevad Väärismetallide kauplemise ja hoidmise reeglid (edaspidi nimetatud kui Reeglid) on Üldlepingu lisa, mida kohaldatakse Paysera kontot omava Kliendi suhtes, kes on väärismetalle kätte saanud või ostnud Paysera Süsteemis, samuti Kliendi vara hoidmisel Paysera süsteemis.

2. Kliendile kohaldatakse kõik Üldlepingus ning käesolevates Reeglites sätestatud tingimused. Käesolevates Reeglites kasutatud mõistetel on Üldlepingus määratletud tähendus.

3. Paysera kontot omaval Kliendil on võimalus osta väärismetalle Paysera LT, UAB-lt, kasutades selleks oma Paysera kontot ja sellel oleva e-raha Paysera kehtestatud hinnaga (müüakse vastavalt kaaluväärtusele). Väikseim ostmiseks pakutav väärismetalli kogus on 0,00001 Troy untsi.

4. Väärismetalli ostmisel maksab Klient börsihinna1 ilma lisatasudeta ja Paysera juurdehindluse 1%. Paysera kohaldab börsihinnale täiendavat 1% juurdehindlust nädalavahetusel ja tööpäevadel kella 18.00–8.00 hinnakõikumise riski haldamise eesmärgil.

5. Pärast kauplemistehingu lõpuleviimist kuvatakse Kliendi omandiõigus Kliendi Paysera kontol - tema omandis oleva väärismetalli kogus (sh plaat / münt, kui Klient selle valis) ning rahaline väärtus (börsihind) Kliendi konto põhivaluutas. Kui Klient omandab ainult osa plaadist, kuvatakse Kliendi kontol kogu plaadi siluett koos Kliendi poolt ostetud tähistatud osaga.

6. Pärast kauplemistehingu sõlmimist saab Klient omandiõiguse väärismetalli konkreetsele kogusele (tootele) hiljemalt samal või järgmisel päeval. Klient võib ostetud väärismetalli koguse kätte saada 2 tööpäeva jooksul Paysera kontorist aadressil Vilnius, Pilaitės pr. 16, Leedu. Kui Klient ei võta seda välja 2 tööpäeva jooksul, pakutakse väärismetalli tasulist hoiuteenust kuutasu kohaldamise kaudu. Samuti võib klient kätte saada temale kuuluvat väärismetalli kogust, tellides Paysera süsteemis lisateenuse - kohaletoimetamine (punkt 9).

7. Klient võib osta vähem kui ühe grammi väärismetalli, kuid saab sel juhul Paysera’ga ühisomanikuks. Kui Klient ei aktsepteeri ühisomandisuhteid või ei ole teadlik nende suhete seaduslikest piirangutest, siis ei ole soovitatav Kliendil osta väärismetalli plaate osade kaupa.

8. Paysera võimaldab Kliendil ilma piiranguteta kätte saada ostetud kulla ühikut alates 1-grammisest plaadist. Kliendid, kes ostavad vähem kui ühe grammi kulda ja soovivad seda füüsiliselt kätte saada, võivad valida järgmiste variantide vahel:

8.1. Klient märgib, et soovib ostetud kulla kätte saada, ostmise ajal või juba hoiustamisteenuse osutamise ajal, teatades sellest Paysera'le 2 tööpäeva enne kulla väljavõtmist. Sel juhul kulla ühiku osa, mis võrdub Kliendi omandis oleva kulla kogusega, väljastatakse füüsiliselt (lõigatakse välja kuldlehest vms.)2;

8.2. Klient ostab puuduva koguse ja ostab seega kogu plaadi / mündi.

8.3. Paysera ostab Kliendilt Kliendi valduses oleva osa kullast, arveldades temaga vastavalt avalikult kättesaadavatele kauplemistingimustele

9. Väärismetalli ostmisega võib Klient tellida kohaletoimetamist kindlasse kohta kohaletoimetamise tasu eest3, mis on ette nähtud transpordikulude katmiseks. 

10. Kui klient ei saa 2 tööpäeva jooksul oma ostetud väärismetalli välja võtta, aktiveeritakse selle väärismetalli koguse igakuise hooldustasu eest täiendav hoiustamisteenus Paysera depositooriumis (Paysera kohustub hoidma Kliendi ostetud Kulla Eset eraldi hoiukohas ja Klient kohustub hoidmise eest tasuma). 

11. Klient võib tasuta üle anda oma Omandiõiguse Väärismetalli Esemele teisele Paysera kliendile Paysera süsteemis. Minimaalne kogus, mida on võimalik üle anda Paysera süsteemis, on 0,00001 Troy untsi, st väärismetalli väikseim osa, mida võib jagada. Üleandmine Paysera süsteemis toimub koheselt.  

12. Klient võib oma Väärismetalle Paysera süsteemis igal ajal elektrooniliselt müüa ja Paysera'l on õigus osta Väärismetalle Kliendilt vastavalt sel ajal avalikult kehtivatele kauplemistingimustele.

13. Kliendil on keelatud oma Kulla Eset üle anda Paysera süsteemis teistele Paysera klientidele tasu eest (kauplemine). Selle punkti nõude rikkumise korral teavitab Paysera sellest kõigepealt Klienti; korduva rikkumise korral piiratakse Kliendi Paysera kontot, väärismetalli objekt lunastatakse või tagastatakse kliendile ja hoidmise teenus katkestatakse. 

14. Klient võtab tehingu eest täieliku vastutuse ja riski. Klient kinnitab, et on teadlik väärismetallide hindade võimalikust kõikumisest ega esita Paysera vastu mingeid nõudeid. Klient võib kahju saada, kui omandatud väärismetallide börsihind väheneb, kui Klient ei võta välja oma vara ja rakendatakse hooldustasusid, kui sertifitseeritud kuld maksustatakse või muul juhul, kui Kliendi finantsseisund halveneb väärismetalli investeeringute tõttu.  

15. Väärismetallidega seotud vaidlused lahendatakse Paysera’ga läbirääkimiste teel. Kui vaidlust ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, on Kliendil, kui tegemist on füüsilise isikuga, õigus pöörduda Leedu Vabariigi riikliku tarbijakaitse ameti poole või lähima Euroopa tarbijakeskuse poole. Kui vaidlust ei õnnestu lahendada sõbralikult või muul viisil kohtuväliselt, vaidlus lahendatakse Vilniuse ringkonnakohtus vastavalt Leedu Vabariigi seadustele.

* Leedu Proovikoda on kandnud Paysera isikute nimekirja, kes võivad tegeleda investeerimiskulla müügiga ning väärismetallide ja vääriskividega seotud tegevustega (tegevusluba kehtib alates 1. jaanuarist 2020). Nimetatud tegevuste järelevalvet teostab Leedu Proovikoda.

#

1rahvusvahelised väärismetallide kursid võetakse saidilt https://currencylayer.com, mis pakub sellel hetkel toimivate börsside kursse.

2nendel juhtudel muutub Investeerimiskuld tavaliseks kullaks, mida võidakse maksustada käibemaksuga.

3Kohaletoimetamise tasu arvutatakse automaatselt sõltuvalt kohaletoimetamise kohast ning vastavalt kohaletoimetamise teenuseid pakkuva ettevõtte tariifidele.