Pdf
Tagasi nimekirja juurde

Uuendatud: 16.05.2018

Paysera mobiilirakenduse kasutamise reeglid

Põhimõisted

Makseteenuste üldleping – Paysera klientide suhtes kohaldatav leping, mis on kättesaadav siin.

Paysera – nagu on määratletud makseteenuste üldlepingus.

Paysera teenused – e-raha väljastamise ja tagasivõtmise teenus, makseteenus ja muud Paysera osutatavad teenused.

Paysera süsteem – e-maksesüsteem, mis on juurdepääsetav aadressil www.paysera.com ja kus isikud saavad avada e-raha kontosid ja kasutada Paysera teenuseid.

Paysera konto – kliendi nimel süsteemis avatud virtuaalne konto, mida kasutatakse maksete ja muude maksetehingute tegemiseks.

Konto – arvutisüsteemis registreerumise tulemus; registreerumise käigus salvestatakse registreeritud isiku isikuandmed, isikule antakse kasutajanimi ning süsteemis määratletakse selle isiku õigused.

Paysera kinnituskood – ühekordne numbriline kood kliendi mobiiltelefoni numbri liidese ja Paysera konto kontrollimiseks ja kinnitamiseks, mis saadetakse kliendi Paysera kontoga seotud telefoninumbrile.

Paysera rakendus – mobiilirakendus Paysera konto haldamiseks, mis installeeritakse kasutamiseks mobiiliseadmesse.

Müügikoht – füüsiline ruum, kus kauba müüja või teenusepakkuja võtab vastu kaupade või teenuste eest tehtavaid makseid Paysera rakenduse abil ning kus klient saab tasuda ostetud kaupade ja/või teenuste eest Paysera rakenduse abil.

Paysera rakenduse PIN-kood – kliendi loodud viiekohaline kood, mille abil klient avab oma Paysera rakenduse.

Kaupmehe tunnus – müügikohas antav QR (unikaalne visuaalne kood) või vöötkood, mille abil saab tuvastada müügikohta või konkreetset makset ning mis võimaldab mobiiliseadme ekraanile kuvada teavet kliendi poolt müügikohas tellitud kaupade või teenuste ning nende hindade kohta.

Konto täiendamise või sularaha väljavõtu kood – unikaalne QR või vöötkood, mida klient kasutab rahaliste vahendite lisamiseks oma Paysera kontole või sularaha väljavõtmiseks.

Kordumatu tunnus – telefoninumber, e-posti aadress, kontonumber või muud andmed, mida saab kasutada selleks, et teha kindlaks rahaliste vahendite saaja ja täita maksekorraldus.

Paysera mobiilirakenduse funktsioonid

1. Paysera rmobiiliakendus on üks Paysera konto haldamise instrumente.

2. Paysera mobiilirakenduse allalaadimine on tasuta. Paysera konkreetsete teenuste hinnad on esitatud https://www.paysera.lt/v2/en-LT/fees.

siin.

3. Klient peab veenduma, et ta laadib Paysera mobiilirakenduse alla ja installeerib selle oma mobiiliseadmesse üksnes Paysera viidatud Apple Store'ist ja Google Play veebilehtedelt.

4. Paysera mobiilirakenduse abil saab klient teha järgmisi toiminguid:

4.1. registreeruda süsteemis ja luua konto (Paysera teenuseid saab kasutada selle punktiga piiratud ulatuses seni, kuni kõik täielikuks identifitseerimiseks vajalikud toimingud on tehtud Paysera süsteemis viidatud korra kohaselt);

4.2. ühendada maksekaart Paysera mobiilirakendusega ja teha müügikohtades maksekaardiga makseid Paysera mobiilirakenduse abil;

4.3. vaadata Paysera mobiilirakendusega tehtud viimaste maksetehingute väljavõtteid.

5. Täielikult identifitseeritud kliendid saavad kasutada Paysera mobiilirakenduse kaudu järgmisi Paysera teenuseid:

5.1. teha rahaülekandeid oma Paysera kontolt teistele Paysera konto kasutajatele, märkides üksnes saaja telefoninumbri või e-posti aadressi;

5.2. teha rahaülekandeid Paysera kontolt muude süsteemide kontodele: 

5.3. kontrollida Paysera konto jääki ning viimaseid sissetulevaid ja väljaminevaid makseid;

5.4. maksta Paysera kontoga müügikohtades, kus aktsepteeritakse Paysera mobiilirakendusega tehtavaid makseid;

5.5. ühendada maksekaart Paysera mobiilirakendusega ja teha müügikohtades maksekaardiga makseid Paysera mobiilirakenduse abil;

5.6. lisada Paysera kontole rahalisi vahendeid;

5.7. võtta Paysera kontolt sularaha välja.

6. Paysera uutele mobiilirakenduse versioonidele võidakse lisada uusi funktsioone. Kui uued funktsioonid tulevad välja, siis saadetakse nende funktsioonide installeerimise pakkumine kliendi mobiiliseadmesse ja klient väljendab oma nõusolekut uute funktsioonide installeerimiseks ja kasutamiseks pakutavate uuenduste installeerimisega.

7. Mõned Paysera mobiilirakenduse funktsioonid võivad erineda olenevalt kasutatavast operatsioonisüsteemist.

Paysera konto avamine Paysera mobiilirakenduse kaudu

8. Klient registreerub Paysera süsteemis ja loob konto, märkides oma e-posti aadressi ja/või telefoninumbri. Olenevalt süsteemis registreerumisel esitatud andmetest võidakse kliendilt nõuda kliendi identifitseerimise toimingute tegemist ja andmete esitamist, nagu see on sätestatud makseteenuste üldlepingus, et klient saaks hakata kasutama Paysera kontot ja muid Paysera osutatavaid teenuseid.

9. Klient saab Paysera mobiilirakenduse kaudu kontole sisse logida ja Paysera mobiilirakenduse abil toiminguid teha pärast seda, kui ta:

9.1. ühendab Paysera konto oma konkreetse telefoninumbriga;

9.2. loob Paysera mobiilirakenduse PIN-koodi.

10. Kliendi loodud Paysera mobiilirakenduse PIN-kood on alaline parool, mille abil klient avab oma Paysera mobiilirakenduse ning logib oma kontole sisse ja kasutab seda. Kui klient ei logi oma kontole sisse kauem kui 35 (kolmekümne viie) päeva jooksul, peab klient uuesti Paysera konto parooliga sisse logima ja uue Paysera mobiilirakenduse PIN-koodi looma. Süsteem võib küsida kliendilt telefoni kinnituskoodi sisestamist, mille Paysera saadab kliendi kontoga seotud mobiiltelefoni numbrile. Paysera juhib tähelepanu sellele, et kui klient lülitab Paysera rakenduse pärast selle kasutamist lihtsalt välja (st ei logi kontolt välja), siis on Paysera mobiilirakendust võimalik samast mobiiliseadmest mõne aja jooksul avada ilma Paysera mobiilirakenduse PIN-koodi sisestamata.

Maksetehingute tegemine

11. Rahaülekandeid võivad teha üksnes täielikult idenditud kliendid.

12. Rahaülekande tegemiseks peab klient esitama saaja kordumatu tunnuse ning makse summa selles valuutas, milles klient oma vahendeid Paysera kontol hoiab.

13. Enne rahaülekande tegemist peab klient veenduma, et tema esitatud kordumatu tunnus on asjakohane, kehtiv ja saaja poolt kasutatav. Paysera ei vastuta selle eest, kui raha saadetakse valele saajale põhjusel, et klient märkis vale tunnuse.

14. Makse kantakse saaja Paysera kontole viivitamata, kui maksekorralduses märgitud tunnus on seotud saaja Paysera kontoga.

15. Kui klient kasutab kordumatu tunnusena telefoninumbrit või e-posti aadressi ja ilmneb, et saaja Paysera konto ei ole maksja märgitud tunnusega seotud, siis kantakse makse üle kohe, kui saaja ühendab oma konto maksja märgitud asjakohase tunnusega (kui see on võimalik). Kui saaja ei ühenda nimetatud tunnust oma kontoga 30 (kolmekümne) päeva jooksul, tühistatakse makse automaatselt ja rahalised vahendid kantakse maksja Paysera kontole tagasi.

16. Paysera mobiilirakenduse abil saab teha järgmist tüüpi maksetehinguid:

16.1. rahaülekanne süsteemi kasutajale. See võib olla parooliga kaitstud rahaülekanne: klient määrab maksekorralduse koostamisel ülekande kättesaamise parooli. Rahaülekanne tehakse pärast seda, kui saaja saab kätte kliendi (maksja) määratud ja saajale edastatud ülekande kättesaamise parooli. Kui saaja ei saa maksja määratud parooli kätte, siis kantakse rahalised vahendid automaatselt maksja Paysera kontole tagasi 30 päeva jooksul. Sellise makse autoriseerimise hetkeks loetakse hetke, kui saaja sisestab ülekande kättesaamise parooli. Sellist rahaülekannet ei saa pärast ülekande kättesaamise parooli sisestamist tühistada. Klient vastutab täies ulatuses ülekande kättesaamise parooli nõuetekohase ja turvalise edastamise eest saajale ning tagab, et parool avaldatakse üksnes rahaülekande saajale;

16.2. rahaülekanne süsteemi mittekasutavale isikule.

17. Rahaülekannetele ei ole kehtestatud miinimumsummat. Kliendi Paysera kontole kehtestatud ülekandelimiidid kehtivad ka rahaülekannete puhul.

18. Kui rahalised vahendid on ekslikult üle kantud, peab saaja need saatjale võimalikult kiiresti tagastama.

19. Paysera mobiilirakendust kasutades saab klient valida saajaks ükskõik millise isiku, kelle andmed on salvestatud tema mobiiliseadme telefoniraamatusse. Selle funktsiooni kasutamise korral on klient nõus sellega, et Paysera võib koguda, hallata ja salvestada oma serverites kliendi mobiiliseadmest genereeritud kontakte, telefoninumbreid ja e-posti aadresse, kuid üksnes selle lepingu täitmise ja Paysera mobiilirakenduse kasutamisega seotud eesmärkidel. Klient nõustub ka sellega, et tema andmed kuvatakse ka teiste Paysera mobiilirakenduse kasutajate mobiiliseadmetes, mis sisaldavad kliendi kontaktandmeid.

Kauba ja/või teenuste eest maksmine müügikohtades

20. Paysera mobiilirakenduse abil saab maksta kaupade ja/või teenuste eest müügikohtades, kus aktsepteeritakse Paysera mobiilirakenduse abil tehtavaid makseid:

20.1. kaupmehe tunnuse skaneerimise teel – klient skaneerib oma mobiiliseadmega kaupmehe tunnuse, mis on saadaval kaupmehe müügikohas, ja kinnitab makse valitud toodete või teenuste eest;

20.2. kaupade või teenuste kaugtellimise teel Paysera mobiilirakenduse abil – klient leiab Paysera mobiilirakenduses nimekirja müügikohtadest, mis võtavad vastu makseid Paysera mobiilirakenduse kaudu ning võimaldavad tellida kaupu või teenuseid makse kaugkinnitamise abil.

21. Maksete tegemisel müügikohtades rakenduvad kliendi Paysera konto tavapärased limiidid. Kliendid, kes ei ole läbi teinud täieliku identifitseerimise toiminguid, saavad maksta müügikohtades üksnes Paysera mobiilirakendusega ühendatud maksekaardiga.

22. Pärast seda, kui klient on rahaülekande kinnitanud, ei saa seda tühistada ega rahalisi vahendeid tagastada.

Paysera konto täiendamine või vahendite väljavõtmine

23. Paysera kontot saavad Paysera mobiilirakenduse kaudu täiendada üksnes täielikult identifitseeritud kliendid:

24. Et täiendada oma Paysera kontot, peab klient valima funktsiooni "Täiendamine", pärast mida ta saab konto täiendamise vööt- või QR-koodi, esitab selle konto täiendamise kohas, kus see skaneeritakse, ja soovitud rahasumma lisatakse kliendi Paysera kontole.

25. Rahaliste vahendite väljavõtmiseks Paysera kontolt peab klient valima funktsiooni "Väljamakse", seejärel saab ta vööt- või QR-koodi sularaha väljavõtuks ja esitab selle kassapidajale kohas, kus tuleb sularaha väljamakse kood skaneerida, ja soovitud rahasumma makstakse kliendile Paysera kontolt välja.

26. Paysera konto täiendamise või sularaha väljamaksmise kohad on näidatud väljamaksete / müügikohtade kaardil või nimekirjas.

27. Rahaliste vahendite lisamiseks või väljamaksmiseks peab klient mõnel juhul tegema lisatoiminguid.

Turvalisus

28. Kuna Paysera mobiilirakendust kasutatakse maksetehingute tegemiseks, peab klient hoolitsema oma mobiiliseadme turvalisuse eest, mitte jätma Paysera mobiilirakendust sisselülitatud olekusse ega kasutama või edastama paroole kolmandatele isikutele juurdepääsetavates kohtades. Kui klient kahtlustab, et kõrvalised isikud teavad Paysera mobiilirakenduse PIN-koodi või muid paroole, on ta kohustatud viivitamata muutma oma Paysera mobiilirakenduse PIN-koodi ja/või konto parooli. Kui kliendil ei ole võimalik seda teha, siis peab ta teavitama sellest Paysera't makseteenuste üldlepingus sätestatud korra kohaselt, et Paysera konto haldamine ei oleks Paysera mobiilirakenduse kaudu võimalik kuni uute paroolide loomiseni.

29. Kui klient seda ei tee, vastutab ta tema Paysera kontol tehtud kõikide volitamata tehingute eest, mis on leidnud aset põhjusel, et paroolid said teatavaks ja/või konto oli ligipääsetav kolmandatele isikutele.

30. Selle lisa tähenduses on paroolid sisselogimisandmed, Paysera mobiilirakenduse PIN-kood, ülekande vastuvõtmise parool ning konto täiendamise või vahendite väljamakse QR või vöötkood.

31. Pärast mobiiltelefoni numbri ja/või e-posti aadressi ühendamist kontoga kasutatakse kliendi mobiiltelefoni numbrit ja/või e-posti aadressi makseinstrumendi või kliendi identifitseerimise instrumendina, seepärast peab klient neid instrumente ja nende sisselogimisandmeid kaitsma. Klient kannab täit vastutust mobiiliseadme, mobiiltelefoni numbri (SIM kaardi), e-posti sisselogimisandmete ja kõikide paroolide turvalisuse eest.

32. Klient peab kasutama üksnes originaaltarkvara ja mobiiltelefoniga kaasas olevaid standardseadmeid. Kui mobiiliseadmesse installeeritakse uus tarkvara või selle integreeritud standardseid turvafunktsioone või süsteemifaile muudetakse, suureneb eraldi installeeritud rakenduste, sh Paysera mobiilirakenduse poolt salvestatud andmete turvarisk. Paysera ei vastuta operatsioonisüsteemi turvalisuse rikete ega sellest tuleneda võivate kahjude eest.

Vastutus

33. Paysera ei vastuta kliendi kahjude eest, kui klient ei saa mingil põhjusel Paysera mobiilirakendusse sisse logida, kui koos Paysera mobiilirakendusega kasutatav seade, programm või operatsioonisüsteem lakkab töötamast, kui Paysera mobiilirakendus ei tööta nii, nagu klient seda eeldas, kui ilmnevad vead või kui kolmandate isikute (nt tarkvara, operatsioonisüsteem, operaatorid jne) tegevuse tõttu ei saa teenuseid õigeaegselt osutada.

34. Klient kannab täit vastutust selle eest, et Payserale esitatud mobiiltelefoni number ja/või e-posti aadress, mille klient on oma Paysera kontoga ühendanud, kuulub talle.

35. Paysera ei vastuta otseste ega kaudsete kahjude eest, mida klient võib teenust kasutades kanda. Paysera ei vastuta ka kliendi kahjude eest, mis on tekkinud telekommunikatsioonivõrgus esinevate rikete tõtu.

Privaatsuspoliitika

36. Paysera mobiilirakendust kasutav klient esitab Payserale järgmised isikuandmed: telefoninumber, e-posti aadress ning isikuga seotud maksekaardi number, kehtivusaeg, CVV kood, ees- ja perekonnanimi (kui seotud maksekaart on olemas). Kui klient on identifitseeritud, töötleb Paysera ka tema muid Paysera süsteemis olevaid andmeid.

37. Kliendi andmeid töödeldakse Paysera teenuste osutamise ja rahapesu tõkestamise eesmärgil.

38. Andmeid säilitatakse kaheksa aasta jooksul pärast ärisuhete lõpetamist kliendiga. Säilitamise tähtaega võidakse pikendada kuni kahe aasta võrra, kui pädev asutus esitab selleks põhjendatud taotluse. Selline andmete säilitamise tähtaja nõue tuleneb Leedu Vabariigi rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest.

39. Kõik Paysera poolt töödeldavad andmed esitab isik vabatahtlikult, tagades andmete õigsuse ja täielikkuse.

40. Eespool nimetatud isikuandmeid ei edastata kolmandatele pooltele ilma isiku nõusolekuta. Payseral on õigus avaldada isiku esitatud isikuandmeid või teavet, kui seda nõuab kohaldatav seadus või pädev asutus. Paysera võib avaldada isikuandmeid või teavet ka juhul, kui see ei ole seadusega keelatud ja kui see on konkreetsel juhul objektiivselt põhjendatud. Tavaliselt avaldatakse andmed järgmistel juhtudel:

40.1. kui isik on andmete avaldamisega nõus;

40.2. õiguskaitseasutustele Leedu Vabariigi õigusaktides sätestatud korra kohaselt;

40.3. kui see on vajalik kuriteo tõkestamiseks või uurimiseks;

40.4. muudel seadusega kehtestatud juhtudel.

41. Paysera rakendusse on installeeritud ka analüüsi tööriist, mille eesmärk on tagada Paysera rakenduse nõuetekohane toimimine (näiteks Crashlytics, Firebase Crash Reporting). Need tööriistad analüüsivad rakenduse rikete põhjuseid ja saadavad tulemused Payserale, et me saaksime paremini mõista klientide vajadusi ja tõrgete või rikete põhjusi. Sellega seoses võidakse Paysera rakenduse tehnilise toimimise tõrke korral edastada tõrkeandmed kolmandatele isikutele ehk tehnilise toimimise analüüsi tööriistade halduritele, kes töötlevad isikuandmeid avalikult kättesaadavate privaatsuspoliitika põhimõtete kohaselt.

42. Kliendil on õigus nõuda, et ta saaks tutvuda Paysera poolt kogutavate ja säilitatavate isikuandmetega ja nende töötlemise viisiga ning taotleda nende andmete esitamist. Andmed esitatakse tasuta üks kord kalendriaasta jooksul, muudel juhtudel võidakse andmete esitamise eest nõuda tasu summas, mis ei ületa andmete esitamise kulu.

43. Kliendil on õigus nõuda Payseralt oma isikuandmetes esinevate vigade tasuta parandamist. Kliendil on ka õigus keelduda oma isikuandmete töötlemisest ja kolmandatele isikutele avaldamisest, välja arvatud juhul, kui see on vajalik teenuste osutamiseks.

44. Klient võib saata taotluse Paysera poolt töödeldavatele isikuandmetele juurdepääsu saamise, neisse paranduste sisseviimise ning nende töötlemisest keeldumise kohta e-posti aadressile [email protected].

Lõppsätted

45. Klient, kes laadib alla Paysera mobiilirakenduse ja registreerub selles, nõustub nende reeglitega. Kliendi suhtes kohaldatakse kõiki makseteenuste üldlepingu asjakohaseid üldtingimusi ja nende reeglite sätteid.

46. Nende reeglitega reguleerimata küsimusi reguleeritakse makseteenuste üldlepinguga.