Kiirteavituse saatmise teenustasu

Selle teenusega teavitatakse teie süsteemi teie kontol toimunud rahaliste liikumiste kohta. Konto omanikule saadetakse teavitus tehtud või saadud makse kohta talle sobival viisil:

  • e-posti teel,
  • SMS-i teel,
  • infosüsteemi (URL) kaudu.

SMSi sümboolne hind katab süsteemi hooldusega seotud kulud. Ehkki tasu on väiksem kui enamikus pankades, maksab sõnumi saatmine URLi kaudu siiski 0,09 eurot, sest meie eesmärk on julgustada kliente kasutama meie maksete kogumise teenust, mis on palju mugavam ja võimalusterohkem.

Teenus Hind
Teenus Hind Teenuse aktiveerimise tasu Tasuta
Teade e-posti teel Tasuta
Teade SMS-i teel 0,02 EUR*
Teade veebiaadressi kaudu (URL) 0,09 EUR
 

* SMS-i hind arvutatakse LightSMS teenuste hindade kohaselt.