Kõik teenustasud

Maksete kogumine täiendavate maksesüsteemide kaudu

# Lõplik teenustasu koosneb panga teenustasust ja Paysera projekti kategooria teenustasust.
Vaata eduka e-kaubandusega alustamise pakkumist siin.

Panga teenustasud

Makseviis Protsent Miinimumtasu

Saksamaa pangad
0,80 % 0,35 EUR
Instant transfer
Saksamaa pangad
0,70 % 0,19 EUR
ideal
Hollandi pangad
0,30 % 0,35 EUR
eps
Austria pangad
1,50 % 0,20 EUR

Uus-Meremaa ja Austraalia maksesüsteem
0,95 % 0,55 EUR

SafetyPay süsteem
2,50 % 0,28 EUR

+

Paysera projekti kategooria

Hinnad on jaotatud kategooriatesse, sest mõnede veebikaupluste puhul tuleb rakendada rangemat järelevalvet ning sellega võivad kaasneda lisapingutused meie maine kahjustamise vältimiseks ja täiendavad õiguskulud võimalike vaidluste lahendamiseks. Kõikide kategooriate hinnad vähenevad automaatselt, kui projekt saavutab suurema käibe, sest suureneb tehingute arv ning me õpime klienti tundma, tema maine paraneb ja meie risk väheneb.  

Veebilehed, kus müüakse kaupu, mida on võimalik füüsiliselt kohale toimetada: rõivad, jalanõud, parfüümid, kodumasinad, ehted ja muud kaubad (v.a III kategooriasse kuuluvad kaubad). Reisiagentuurid, kindlustusfirmad ja rahvusvaheliselt või riiklikult tunnustatud heategevusorganisatsioonid (nt UNICEF, Punane Rist jmt) võivad samuti sellesse kategooriasse kuuluda.

Viimase 30 päeva käive või tehingute arv Protsent Maksimum   Fikseeritud tasu

0–1000 EUR
kuni 100 tehingut

0,60 % 0,50 EUR + 0,14 EUR

1000–3000 EUR
101–200 tehingut

0,55 % 0,40 EUR + 0,13 EUR

3000–15 000 EUR
201–1000 tehingut

0,50 % 0,30 EUR + 0,12 EUR

15 000–30 000 EUR
1001–2000 tehingut

0,45 % 0,20 EUR + 0,11 EUR

30 000–75 000 EUR
2001–5000 tehingut

0,40 % 0,15 EUR + 0,10 EUR

75 000–150 000 EUR
5001–10 000 tehingut

0,35 % 0,12 EUR + 0,09 EUR

150 000–300 000 EUR
10 001–20 000 tehingut

0,30 % 0,10 EUR + 0,08 EUR

300 000 EUR ja enam
üle 20 000 tehingu

0,25 % 0,07 EUR + 0,07 EUR

Veebilehed, kus müüakse virtuaalseid teenuseid või tooteid: kinkekaardid, virtuaalkrediidid, seaduslikud muusika- ja filmifailid jmt. Sellesse kategooriasse võivad kuuluda ka sellised projektid nagu veebimängud, reklaamiportaalid jne.

Viimase 30 päeva käive või tehingute arv Protsent Maksimum   Fikseeritud tasu

0–1000 EUR
kuni 100 tehingut

1,50 % 2,50 EUR + 0,14 EUR

1000–3000 EUR
101–200 tehingut

1,40 % 2,00 EUR + 0,13 EUR

3000–15 000 EUR
201–1000 tehingut

1,30 % 1,75 EUR + 0,12 EUR

15 000–30 000 EUR
1001–2000 tehingut

1,20 % 1,20 EUR + 0,11 EUR

30 000–75 000 EUR
2001–5000 tehingut

1,10 % 0,60 EUR + 0,10 EUR

75 000–150 000 EUR
5001–10 000 tehingut

1,00 % 0,40 EUR + 0,09 EUR

150 000–300 000 EUR
10 001–20 000 tehingut

0,90 % 0,30 EUR + 0,08 EUR

300 000 EUR ja enam
üle 20 000 tehingu

0,80 % 0,20 EUR + 0,07 EUR
Veebilehed, kus müüakse suure riskiga tooteid või teenuseid: erootikakaubad, toidulisandid (v.a apteegid ja suured tunnustatud ettevõtted), pealtkuulamisseadmed jne. Sellesse kategooriasse kuuluvad ka torrent-tüüpi veebilehed, kus allalaaditavad failid (muusika, filmid jmt) võivad olla ebaseaduslikud.
Viimase 30 päeva käive või tehingute arv Protsent Maksimum   Fikseeritud tasu

0–1000 EUR
kuni 100 tehingut

9,00 % 15,00 EUR + 0,14 EUR

1000–3000 EUR
101–200 tehingut

8,10 % 12,00 EUR + 0,13 EUR

3000–15 000 EUR
201–1000 tehingut

7,65 % 10,50 EUR + 0,12 EUR

15 000–30 000 EUR
1001–2000 tehingut

7,20 % 9,00 EUR + 0,11 EUR

30 000–75 000 EUR
2001–5000 tehingut

6,90 % 6,00 EUR + 0,10 EUR

75 000–150 000 EUR
5001–10 000 tehingut

6,60 % 5,10 EUR + 0,09 EUR

150 000–300 000 EUR
10 001–20 000 tehingut

6,30 % 4,50 EUR + 0,08 EUR

300 000 EUR ja enam
üle 20 000 tehingu

6,00 % 3,90 EUR + 0,07 EUR

Eduka e-kaubandusega alustamise pakkumine

Sõltumata käibe suurusest rakendab Paysera esimese kolme kuu jooksul järgmisi hindu kategooriate lõikes:
I kategooria projektidele
Protsent – 0,60 %
Maksimum – 0,60 EUR
Fikseeritud tasu – 0,12 EUR
II kategooria projektidele
Protsent – 1,30%
Maksimum – 1,75 EUR
Fikseeritud tasu – 0,12 EUR
 
III kategooria projektidele
Protsent – 7,65 %
Maksimum – 10,50 EUR
Fikseeritud tasu – 0,12 EUR